Kontakt

CITY TAXI KOMÁRNO

Tel: +421 910 20 40 80

E-mail: info@citytaxikomarno.sk

Kancelária a sídlo
Petőfiho 4572/30, 945 01 Komárno